Den frivillige bæredygtighedsklasse:

Under 5 kg CO2 -ækv/m2 /år

Hvor kan man finde Klimakassen?

Vores vision:

En fremtidssikret byggebranche

Byggeriet og især nybyggeriet står for en rigtig stor del af CO2-udslippet, men det kan vi lave om på.

Danmark er bagud i forhold til særligt vores nordiske naboer, når det kommer til klimavenligt byggeri. Vi bygger som ‘vi plejer’, til trods for at de mere klimavenlige løsninger og virksomheder i byggebranchen allerede findes.

Danmark har mulighed for at blive et forgangsland inden for klima- og fremtidssikret byggeri. Vi har faglig ekspertise, som vi kan inspirere resten af verden med og globalt guide branchen i den rigtige retning.

Hvordan ser en CO2-neutral fremtid så ud? 

Materialevalg og producenter under luppen

Klimakassen er vores bud på, hvordan vi kan bygge nyt så klimavenligt som muligt. Den er både en prototype og en formidlingsplatform for modulært fremstillede træboliger. Den er et eksempel på, hvor lidt CO2 vi kan udlede, med materialer og elementer, der enten;

– Udleder mindre CO2
– Kan genbruges eller
– Holder længere 

Alle Klimakassens leverandører /partnere udvikler produkter, der kan rykke på skalaen for husets samlede CO2-aftryk.

Fremtidssikret byudvikling

Dataindsamling

Kontinuerlig innovation

Dataindsamling skaber sikkerhed

Med mere data kan vi videreudvikle de bedste metoder og materialer

I Danmark er det stadig primært mindre byggeprojekter, som er opført med klimavenlige materialer. Derfor mangler vi data i stor skala på, hvilke metoder og materialer, der skaber de bedste resultater for klimaet. Det vil Klimakassen lave om på.

Med mere data kan vi over for byggebranchen og andre beslutningstagere demonstrere effekten på klimaet af at bygge med et klimaaflastende og anderledes mindset. Vi vil måle på forskellige parametre og materialer og sikre, at vi kontinuerligt vælger de mest klimavenlige og/eller langtidsholdbare løsninger, som er til rådighed.

C

Indeklima

Miljøet indeni boligen kortlægges. Her måler vi på CO2, Fugt, Lyd og Varme.

C

Isoleringsevne

Bygningens materialers isoleringsevne til at holde på varmen afprøves og formidles, in situ.

C

CO2e udledning

Boliger udleder to slags CO2e; aktiv og indlejret. Vi sporer begge typer i Klimakassen.

C

Brug/forbrug

Måling af alt fra vand, el til hvor mange der kommer og bruger huset.

C

Vandfodspor

Vand bruges før, under og efter bygningers tilblivelse. Klimakassens vandfodspor kortlægges, fordi det oftest ignoreres.

C

Varme

Klimakassens ventilation og varmeløsning leveres via LivingBetter systemet.  

Dataindsamling skaber sikkerhed

Med mere data kan vi videreudvikle de bedste metoder og materialer

Da det primært er mindre byggeprojekter, som er opført med mere klimavenlige materialer i Danmark, mangler vi fortsat data på, hvilke metoder og materialer, der skaber de bedste resultater. Med mere data kan vi skabe sikkerhed omkring den grønne byggebranche, ved at vise effekten af at bygge anderledes. Sådan kan vi ligeledes være i kontinuerlig forbedring, måle på forskellige materialer og sikre at vi fortsat er i udvikling, og vælger både de sikreste og mest klimavenlige eller langtidsholbare løsninger i byggebranchen.

Miljøet indeni boligen kortlægges, her måler vi på CO2, Fugt, Lyd og Varme.

Bygningens materialers isoleringsevne til at holde på varmen afprøves og formidles, in situ.

Boliger udleder to slags CO2e; aktiv og indlejret, vi sporer begge typer i Klimakassen.

Måling af hvor meget klimakassen bruges DAHUA.

Vand bruges før, under og efter bygningers tilblivelse. Klimakassens vandfodspor kortlægges, fordi det oftest ignoreres.

Klimakassens varmeveksling sker via dets varmepumpe & ventilationsvindue system, det udforskes med sensorer.

Fremtidens byer i Danmark

Hvorfor det er vigtigt at vi påvirker fremtidens byudvikling?

De sidste mange år har vi set et boom af nybyggeri, da der har været mangel på boliger. Det betyder desværre også, at der ikke altid har været lige store krav til de nye nabolag og byer, når det kommer til klimapåvirkning, sociale relationer eller grønne omgivelser.

Vi ønsker at det bliver normen i fremtidens danske byer, at alle disse elementer inkluderes. Som branche skal vi være med til at skabe et bedre samfund for alle.

I fremtidens byudvikling vil det være en bunden opgave at indtænke både biodiversitet, naturintegration, klima og social bæredygtighed, så mennesker ikke mistrives. Fremtidens by skal være grøn, med plads til at mennesker kan mødes på kryds og tværs i nærmiljøet og trives i deres omgivelser.

%

Af alt affald i Danmark kommer fra byggeindustrien

%

I Danmark står byggebranchen for op til 40% af CO2-udledningen

%

Så mange procent mindre CO2 pr m2 udleder et træbyggeri gennemsnitligt modsat et klassisk betonbyggeri

Vedvarende energi
er fremtiden

Grønne energikilder er ikke en farvekode for miljøvenlighed, det er en beskrivende term om den energiudvindingsform vi bruger til at generere mekanisk og elektronisk arbejdskraft til menneskellige formål. Omfanget af samfundets glubende energibehov, har gjort oprindelsen af energikilderne for det moderne menneskeliv desto mere væsentlig og central.

Et skifte fra en fossil drivkraftsverden til en mere vedvarende energiverden, er nu en akut tilstand. At vedvarende energikilder spiller en ledende rolle i alle aspekter af Klimakassens tilblivelse og drift, det være i form af materialer, funktion og design, er derfor næppe nogen overraskelse.

Som prototype og formidlingsplatform for en ny type modulært fremstillede træværksboliger og en moderne bofællesskabstanke, vil Klimakassen bl.a. formidle at fremtidens boliger skal gennemgå en omstilling fra ‘sort’ fossilt brændstof til ‘grøn’ vedvarende energi, både hvad angår de materialer man bruger til at konstruere og opføre boligen, men også når det drejer sig om at drive og bruge bygningen.

Ifølge den internationale klima og energi tænketank Ember, er Danmark, i 2021, helt i top på verdensplan over lande der anvender Sol og Vind.

“Three countries have even exceeded 40% of their electricity from wind and solar. In 2021, Denmark, Luxembourg and Uruguay achieved 52%, 43% and 47% respectively, leading the way on technology for high renewable grid integration.”

Global Electricity Review, 2022