FREMTIDENS TYPEHUS

Showroom for løsninger til et mere klimavenligt byggeri

CO2-neutral fremtid

Vi skal omstille vores byggemetoder og processer, så vi kan skabe balance i fremtidens klimaregnskab. Det største mål med Klimakassen er, at den skal vise, at vi allerede nu kan udlede under de 5 kg CO2e pr m2/år i vores boliger, der er grænsen for CO2e i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse i 2030.
Læs mere om vores vision her.

Grønne leverandører

 Klimakassen vil være opført af en række leverandører, der deler visionen om en reelt grønnere byggebranche. Vi ønsker at tydeliggøre visionen om at nybyggede typehuse, gennem materialevalg, kan blive langt mere klimavenlige og langtidsholdbare allerede nu.
Læs mere om Klimakassens opbygning her.

Showroom, kontor & events

Klimakassen skal være et interaktivt showroom, hvor man kan mærke materialerne og føle deres effekter. Klimakassen vil fungere som bykontor for Frederikssund Kommune, som demohus for bygherren Fabulas’ bofællesskaber, samt showroom for alle samarbejdspartnerne i projektet. Derudover kan byen gøre brug af lokalerne til foreninger og events.
Læs mere om Klimakassens funktion her.

Bag navnet

Hvorfor Klimakassen?

Vi har valgt at kalde huset for Klimakassen, da det afspejler vores visioner med projektet. Klimakassen vil få mange funktioner, men vigtigst at alt, så bliver huset opført, for at leverandører kan demonstrere deres mere klimavenlige materialer, som man håber vil vinde frem i byggebranchen. Et konceptuelt demohus, med træbyggeri, åndbare boliger, biodiversitet, indeklima og meget mere sund fornuft på tapetet!

Regeringen har sat klima på dagsordenen i branchen, hvor reglementerne vil skærpes over den kommende årrække. Samtidig bliver det oftere og oftere et krav at nybyggeri er DGNB-certificeret.  Vi tror dog på, at vi allerede nu kan tage bedre valg og dermed gøre det endnu bedre, ved at skalere nogle af de mere klimavenlige og fremtidsorientere materialer til typehus byggeri.

Demohus

Udarbejdet til det moderne bofællesskab

Fabulas har til formål at tilbyde mere klimavenlige boliger i træ, for familier og seniorer, der har et ønske om at blive en del af et nabolag tæt på naturen og med mere fællesskab i hverdagen. Klimakassen er et demohus, opført efter en small enhed i et Fabulas bofællesskab. 

Frederikssund Kommune & Fabulas

 

Frederikssund Kommune er gået i tæt samarbejde med bygherren Fabulas, som tilsammen står bag Klimakassen.

Med et fælles ønske om at vise hvordan vi kan bygge med mere omtanke for mennesker, natur og klima i fremtiden, har man passende valgt et samarbejde om projektet i Vinge.

Visionen for Frederikssund Kommune med Vinge er netop at by-udvikle på en ny, fremtidsorienteret og mere fællesskabsorienteret måde. At skabe inspirerende bymiljøer, hvor vi kommer hinanden ved.

Visioner kommunen deler med Fabulas, som bl.a. kommer til at stå bag et moderne bofællesskab i Vinge – mødet mellem klassisk villakvarter og øko-samfund. Her ønsker man at skabe mere trivsel i hverdagen, ved at skabe flere aktiviteter og mødesteder, med grønne og inspirerende omgivelser i nabolaget.

For Fabulas som bygherre er det en selvfølge at man i fremtiden ønsker et mere klimavenligt hjem – og at det er dem vi skal bygge. Derfor bliver Klimakassen et demohus for bygherrens byggemetoder og materialevalg, hvor man vil bygge efter samme principper i bofællesskabet.

Frederikssund Kommune & Fabulas

Frederikssund Kommune er gået i tæt samarbejde med bygherren Fabulas. Tilsammen står de bag Klimakassen.

Med et fælles ønske om at vise, hvordan vi kan bygge med mere omtanke for mennesker, natur og klima i fremtiden, har man passende valgt et samarbejde om projektet i Vinge.

Visionen for Frederikssund Kommune med Vinge er netop at by udvikle på en ny, fremtidsorienteret og mere fællesskabsorienteret måde. 

Visioner kommunen deler med Fabulas, som bl.a. kommer til at stå bag et moderne bofællesskab i Vinge; mødet mellem klassisk villakvarter og øko-samfund. 

For Fabulas som bygherre er det en selvfølge, at man i fremtiden ønsker et mere klimavenligt hjem; og at det er dem, vi skal bygge. Derfor bliver Klimakassen et demohus for de kommende Fabulas bofællesskaber, valget af byggemetoder samt materialevalg.

 

Hvem har lavet det?

Klimakassens partnere

Bag Klimakassen står en lang række samarbejdspartnere, der gør visionen med byggeriet muligt. De er alle valgt med omhu og efter eget engagement i at skabe en mere fremtidssikret byggebranche. Du kan læse mere om de individuelle virksomheder under ‘Leverandører’ fanen og på deres egne hjemmesider.

Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo
Scandibyg logo

Hvor er klimakassen?

Vinge, Frederikssund

Klimakassen er placeret i Vinge, Frederikssund. Vinge er en vækstende by, hvor Frederikssund Kommune står for en visionær byudvikling, med fokus på at skabe så bæredygtige bymiljøer som muligt i dag – både socialt, økonomisk og ikke mindst materialemæssigt, i selve nybyggeriet i byen.